Ellinor Larsson

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Ellinor
Padyab, Mojgan
Larsson-Lund, Maria; et al.

Effects of a social internet-based intervention programme for older adults: An explorative randomised crossover study
British Journal of Occupational Therapy, 10: 629-636

2016

-

Larsson, Ellinor

Promoting social activities and participation among seniors: exploring and evaluating social and Internet-based occupational therapy interventions

2016

Download

Larsson, Ellinor
Nilsson, Ingeborg

Att vara en socialt aktiv person som äldre: hur kan modern teknik bidra?

2015

-

Larsson, Ellinor
Nilsson, Ingeborg
Larsson Lund, Maria

Participation in social internet-based activities: Five seniors' intervention processes
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(6): 471-480

2013

-

Larsson, Ellinor
Larsson Lund, Maria
Nilsson, Ingeborg

Internet Based Activities (IBAs): Seniors' experiences of the conditions required for the performance of and the influence of these conditions on their own participation in society
Educational gerontology, 39(3): 155-167

2013

-

Nilsson, Ingeborg
Forsberg, Ellinor
Lindgren, Helena

Att som äldre använda Internet: En studie om delaktighet och personligt datoriserat aktivitetsstöd

2009

-

Forsberg, Ellinor
Nilsson, Ingeborg

Seniorer och Internet. Behov och möjligheter för ett anpassat Internetcafé.

2008

-