Emma Nyman

Geography

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Emma, Nyman

Turismens samhällsekonomiska effekter: förstudie om utvecklingsbehovet av bättre metoder och modeller i den nationella transportinfrastrukturplaneringen

2017

-

Nyman, Emma
Westin, Kerstin
Carson, Doris

Tourism destination choice sets for families with wheelchair-bound children
Tourism Recreation Research

2017

-

Bern, Sofia
Jansson, Johan
Nordlund, Annika; et al.

Mobilitet och tillgänglighet – framtidens resande

2016

Download


Page Editor: Fredrik Gärling

Print page