Erik Sigurdson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Creative Studies (Teacher Education)
Equal Opportunities Representative

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Sigurdson, Erik

Det sitter i väggarna: en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden

2014

Download