Eva Skåreus

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Kuuse, Anna-Karin
Lindgren, Monica
Skåreus, Eva

“The feelings have come home to me.”: examining advertisingfilms on the Swedish website of El Sistema
Action, Criticism & Theory for Music Education, 15(1): 188-215

2016

Download

Skåreus, Eva

Bilder i forskning: visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudier

2015

Download

Skåreus, Eva

Utvärdering av konstpedagogisk verksamhet inom Konstfrämjandet Västerbotten: På spaning efter spår i tid och rum inom projektet Rock Art in Sápmi

2014

Download

Skåreus, Eva

Disrupting the picture: Reflections on choices, resistance and consequences in a pre-study
Education Inquiry, 3(3): 437-450

2012

Download

Skåreus, Eva

Vinn deras hjärtan!: Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A
Tidskrift för Genusvetenskap

2011

Download

Skåreus, Eva

Frånvarande kroppar inom lärarutbildningen

2009

Download

Skåreus, Eva

Pictorial analysis in research on education: method and concepts
International Journal of Research and Method in Education, 32(2): 167-183

2009

-

Gregersdotter, Katarina
Bränström Öhman, Annelie
Skåreus, Eva; et al.

Början (på skammen)
Provins, Norrländsk litterär tidskrift, 28(3): 31-42

2009

-

Skåreus, Eva

Absent bodies in teacher education

2007

-

Skåreus, Eva

Digitala speglar: föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

2007

Download