Eva Sundström

Senior lecturer (associate professor) at Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Sundström, Eva
Ahlström, Björn

Rektorer i korselden: rektorers upplevelser av stöd, krav och eget beslutsutrymme

2014

-

Sundström, eva

Polisen i förändring - om hälsa och ledarskap i en föränderlig organisation

2013

-

Korsell, Lars
Olsson, Johan
Nyqvist, Anette; et al.

Våldsam politisk extremism: Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

2009

-

Sundström, Eva

Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden: Färöarna, Grönland och Island

2006

-

Sundström, Eva

Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden
Social & Hälsovårdsnytt i Norden

2006

-

Sundström, Eva

Gender Regimes, Family Policies and Attitudes to Female Employment: A Comparison of Germany, Italy and Sweden

2003

Download

Sundström, Eva

National policies, local policies and women’s right to work

2002

Download


Page Editor: Marie Olsson

Print page