Eva Svedmark

Senior lecturer (associate professor) at Centre for Educational Development
Director

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Svedmark, Eva
Croon Fors, Anna

Science out of Comfort: Ethics as an Act of Violence

2017

-

Svedmark, Eva

Touch as ethico-onto-epistemology

2016

-

Svedmark, Eva

Becoming Together and Apart: technoemotions and other posthuman entanglements

2016

Download

Svedmark, Eva
Malmros, Bengt
Brinkfäldt, Niclas; et al.

Att introducera interaktiva lärmiljöer: Dialogduk som pedagogiskt verktyg

2015

-

Svedmark, Eva

What´s the measure of ethics?: (Re)defining responsibility for ethical practices in internet research.
IR14

2013

-

Svedmark, Eva

Falling in Trust with Technology: a diffracted study of emotional online sharing.
IR13

2012

-

Svedmark, Eva

Att skydda individen från skada: en forskningsetisk balansakt

2012

-

Ikonomidis Svedmark, Eva

Med nätet som fält: urvalstankar, känslostormar och etikproblem
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift

2011

-

Svedmark, Eva

Affective narratives: distributed identities and performative technology

2011

-

Ikonomidis Svedmark, Eva
Nyberg, Annakarin

Om det privata i publika och digitala rum

2009

-


Page Editor: Lina Holm

Print page