Eva-Britt Norberg

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Norberg, Eva-Britt
Löfgren, Britta
Boman, Kurt; et al.

A client-centred programme focusing energy conservation for people with heart failure
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(6): 455-467

2017

-

Fischl, Caroline
Morin, Johanna
Norberg, Eva-Britt; et al.

Kontinuitet i uppgifter inom år 3 arbetsterapeutprogrammet
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 66-66

2015

-

Abrahamsson, Britt-Inger
Norberg, Eva-Britt
Fischl, Caroline

Hur lärandekontraktet används som examination i olika kurser
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 4-5

2015

-

Norberg, Eva-Britt
Boman, Kurt
Löfgren, Britta; et al.

Occupational performance and strategies for managing daily life among the elderly with heart failure
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(5): 392-399

2014

-

Norberg, Eva-Britt

Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt: begränsningar och möjligheter

2014

Download

Norberg, Eva-Britt
Boman, Kurt
Löfgren, Britta

Impact of fatigue on everyday life among older people with chronic heart failure
Australian Occupational Therapy Journal, 57(1): 34-41

2010

-

Norberg, Eva-Britt
Boman, Kurt
Löfgren, Britta

Activities of daily living for old persons in primary health care with chronic heart failure
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(2): 203-210

2008

-