Filip Fors

Coordinator, research at Department of Sociology

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Fors, Filip
Kulin, Joakim

Bringing Affect Back In: Measuring and Comparing Subjective Well-being across Countries
Social Indicators Research, 127(1): 323-339

2016

-

Fors, Filip
Jenny, Olofsson

Utblick: Sverige i en internationell jämförelse

2016

Download

Gärling, Tommy
Gamble, Amelie
Fors, Filip; et al.

Emotional Well-Being Related to Time Pressure, Impediment to Goal Progress, and Stress-Related Symptoms
Journal of Happiness Studies, 17(5): 1789-1799

2016

-

Brülde, Bengt
Fors, Filip

Den svenska ensamheten: om hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande

2015

-

Brülde, Bengt
Fors, Filip

Vad gör ett liv meningsfullt?

2014

Download

Brülde, Bengt
Fors, Filip

Är lyckan grön?
Ekonomisk Debatt, 41(2): 45-46

2013

-

Brülde, Bengt
Fors, Filip

Kan lycka köpas för pengar?: Om konsumtion och lycka

2012

-

Fors, Filip

Lycklig?: Sju studier om välbefinnandets och livstillfredsställelsens bestämningsfaktorer

2012

Download

Fors, Filip
Brülde, Bengt

Varför arbetslösa mår sämre

2012

-

Fors, Filip

Nya mått på välfärd och livskvalitet i samhället: Underlagsrapport 4 till Framtidskommissionen

2012

-