Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Olsson Spjut, Fredrik
Bernhardsson, Cuno

Tid att skapa ett bottniskt arkivcentrum i Umeå
Västerbottens-Kuriren

2014

-

Cui, Qiao-Yu
Gaillard, Marie-Jose
Lemdahl, Geoffrey; et al.

The role of tree composition in Holocene fire history of the hemiboreal and southern boreal zones of southern Sweden, as revealed by the application of the Landscape Reconstruction Algorithm: Implications for biodiversity and climate-change issues
The Holocene, 23(12): 1747-1763

2013

-

Sörensson, Robert
Olsson Spjut, Fredrik

Förutsättningar för bostadsproduktion på orter med gruvverksamhet: Underlag till Boverkets regeringsuppdrag, 2013-05-16, N2013/2524/FIN, att utreda förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter m.m.

2013

Download

Svanlund, Jonatan
Olsson Spjut, Fredrik
Lindmark, Magnus

Strukturförändringar under finanskrisen: en kartläggning

2013

-

Brandén, Gunnar
Forsgren, Andreas
Holmström, Marcus; et al.

39 000 anställningar till och med 2020: en studie av rekryteringsbehovet i Västerbottens län

2011

Download

Olsson Spjut, Fredrik

Fram träder Bergslagen: Nytt ljus över en gammal region, Bergslagsforskning III, Mälardalens högskola, IPR, 2009, Maths Isacson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre (red.)
Historisk Tidskrift (S), 131(4): 805-806

2011

-

Olsson Spjut, Fredrik

BRP i Norr - utveckling och trender: Bruttoregionproduktens utveckling i Norrlandslänen 1968-2007

2010

Download

Olsson Spjut, Fredrik

Beräkning av historisk BRP: Beräkning av bruttoregionprodukter 1968-1992: beräkningsmetod och data

2010

Download

Olsson Spjut, Fredrik
Westin, Lars

Forskningen i Norrland om Norrlands ekonomi: Några synpunkter
Thule

2009

-

Olsson, Fredrik

Järnhanteringens dynamik: Produktion, lokalisering och agglomerationer i Bergslagen

2007

Download