Göran Widding

Senior lecturer (associate professor) at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Widding, Göran
Berge, Britt-Marie

Teachers’ and Parents’ Experiences of Using Parents as Resources in Swedish Primary Education
Procedia - Social and Behavioral Sciences: 1587-1593

2014

-

Widding, Göran

"Det ska funka": Om genus betydelse i relationen hem och skola

2013

Download

Widding, Göran

Practices in home–school cooperation: a gendered story?
Teaching Education, 24(2): 209-221

2013

-

Widding, Göran

What´s gender got to do with it?: Gender and diversity in research on home and school relationships
International Journal of Parents in Education, 6(1): 57-68

2012

Download

Widding, Göran

Keep a-knocking (but you can´t come in): The issue of passing by the gatekeeper and gaining linguistic access to qualitative research fields
Education Inquiry, 3(3): 417-431

2012

-

Berge, Britt-Marie
Widding, Göran

En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker: Underlagsrapport till Skolverkets rapport "I enlighet med skolans värdegrund?"

2006

-

Berge, Britt-Marie
Widding, Göran

Resultat av forskarnas läroboksgranskning / Kön

2006

-

Berge, Britt-Marie
Widding, Göran

I enlighet med skolans värdegrund?

2006

-

Holmgren, Robert
Widding, Göran

Vi har inte bråkat sönder allt: En uppföljning av ett jämställdhetsprojekt

2000

-


Page Editor: Linda Johnson

Print page