Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Hanberger, Anders

Evaluation of safety and security work

12/14/2012

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lundahl, Lisbeth
Lindblad, Michael
Lovén, Anders; et al.

No particular way to go: careers of young adults lacking upper secondary qualifications
Journal of Education and Work, 30(1): 39-52

2017

-

Hanberger, Anders
Blom, Björn
Mårald, Gunilla; et al.

Utvärdering av statens nya modell för fördelning av medel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Slutrapport

2015

Download

Hanberger, Anders
Lundström, Ulf
Mårald, Gunilla

Intentions and knowledge shaping local safety policy: A comparison of two Swedish cities
Journal of Safety Research, 55: 31-39

2015

-

Mårald, Gunilla
Snellman, Marie-Louise
Hanberger, Anders; et al.

Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 1

2014

Download

Snellman, Marie-Louise
Blom, Björn
Mårald, Gunilla; et al.

Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 2

2014

Download

Hanberger, Anders
Lundström, Ulf
Mårald, Gunilla

Local safety policy: The approach of two Swedish cities to urgent safety problems
Public Policy and Administration, 28(4): 383-403

2013

-

Hanberger, Anders
Saveman, Britt-Inger
Bylund, Per-Olof; et al.

Säkerhetsarbetets relevans och effekter: slutrapport från ett femårigt forskningsprogram

2013

Download

Eckerberg, Katarina
Zachrisson, Anna
Mårald, Gunilla

Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt: analys av vattenrådsarbetet

2012

Download

Lundström, Ulf
Mårald, Gunilla

Kartläggning av MSB:s forskningsprojekt perioden 2005-2009

2011

Download

Hanberger, Anders
Blom, Björn
Mårald, Gunilla; et al.

Regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet: förstudie inför utvärderingen av ett treårigt pilotprojekt

2011

Download


Page Editor: Kathrine Buhr

Print page