Gunilla Näsström

Senior lecturer (associate professor) at Department of Education
Work Environment Representative

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Pettersson, Gerd
Näsström, Gunilla

Rektor i kläm mellan uppdrag och förutsättningar: specialpedagogisk verksamhet i svenska glesbygdsskolor
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 3(1): 23-42

2017

-

Leffler, Eva
Näsström, Gunilla

Entrepreneurial learning and school improvement: a Swedish case
International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 1(11): 243-254

2014

Download

Leffler, Eva
Lindster Norberg, Eva-Lena
Diehl, Monika; et al.

Att tänka fritt är stort, men att tänka utanför boxen är större: Ifous-programmet Entreprenöriellt lärande, Resultat från år 1

2013

Download

Näsström, Gunilla
Alger, Susanne
Sundström, Anna

Samstämmighet mellan kursplan och prov: En studie av kunskapsprovet för körkortsbehörighet AM

2011

Download

Näsström, Gunilla
Alger, Susanne
Sundström, Anna

Utvärdering av kunskapsprovet för körkortsbehörighet AM

2011

Download

Näsström, Gunilla

Interpretation of standards with Bloom's revised taxonomy: a comparison of teachers and assessment experts
International Journal of Research and Method in Education, 32(1): 39-51

2009

-

Näsström, Gunilla
Henriksson, Widar

Alignment of standards and assessment: A theoretical and empirical study of methods for alignment
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(3): 667-690

2008

-

Näsström, Gunilla

Measurement of alignment between standards and assessment

2008

Download

Näsström, Gunilla
Nyström, Peter

A comparison of two different methods for setting performance standards for a test with constructed-response items
Practical Assessment, Research & Evaluation, 13(9): 12-

2008

-

Näsström, Gunilla

Centralt uformade prov: Utveckling och samstämmighet med prov

2006

-


Page Editor: Linda Johnson

Print page