Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Sjöberg, Gunnar

Time on Task in grade 6

11/06/2017

Sjöberg, Gunnar

National mathematics tests – What does testing do to pupils?

01/26/2011

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Oleg, Popov
Sjöberg, Gunnar

Gör forskningen mer tillgänglig för lärarna
Pedagogiska Magasinet

2017

-

Silfver, Eva
Sjöberg, Gunnar
Bagger, Anette

An 'appropriate' test taker: the everyday classroom during the national testing period in school year three in Sweden
Ethnography and Education, 11(3): 237-252

2016

-

Sjöberg, Gunnar
Albertsson, Ulf
Lindholm, Katarina

Så vände vi trenden - intensivmatematik i Umeå
Nämnaren

2016

-

Sjöberg, Gunnar
Silfver, Eva
Bagger, Anette

Disciplined by tests
Nordisk matematikkdidaktikk, 20(1): 55-75

2015

-

Nyroos, Mikaela
Korhonen, Johan
Peng, Aihui; et al.

Cultural and Gender Differences in Experiences and Expression of Test Anxiety Among Chinese, Finnish, and Swedish Grade 3 Pupils
International Journal of School & Educational Psychology, 3(1): 37-48

2015

-

Sjöberg, Gunnar
Silfver, Eva

Proven kan sänka elevers självbild
Pedagogiska Magasinet

2014

-

Sjöberg, Gunnar

Alla dessa IG: kan dyskalkyli vara förklaringen?

2014

-

Silfver, Eva
Sjöberg, Gunnar
Bagger, Anette

Changing Our Methods and Disrupting the Power Dynamics: National Tests in Third-Grade Classrooms
International Journal of Qualitative Methods, 12: 39-51

2013

-

Nyroos, Mikaela
Bagger, Anette
Silfver, Eva; et al.

Exploring the presence of test anxiety and its relation to mathematical achievement in a sample of grade 3
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF

2012

-

Sjöberg, Gunnar
Bergström, Mike
Nyberg, Cicki

Forskningsbaserad matematikundervisning: möjligt i teorin, men går det i praktiken?
Nämnaren

2011

-


Page Editor: Magnus Österholm

Print page