Hanna Lindström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindström, Hanna

Hur utvecklas och upplevs yrkesidentitet inom gymnasial yrkesutbildning?: En intervjustudie med gymnasiala yrkeselever om synen på den egna yrkesidentiteten.

2015

Download


Page Editor: Katarina Kempe

Print page