Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Berglund-Lake, Håkan

Sågverkssamhället och arbetarbefolkningen: möjligheter och begränsningar att vidga livsutrymmet

2015

-

Berglund-Lake, Håkan

Elisabeth Wollin Elhouar: tillhör vi Sveriges framtid? En etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd
RIG

2015

-

Berglund-Lake, Håkan

Kroppskontakt när beröringstabu råder: Ungdomars umgängesliv i bondesamhället
Hembygden i Medelpad och Ångermanland

2015

-

Berglund-Lake, Håkan

Kropp, ting och göranden: Om att bo i arbetarkasernernas spiselrum
Bebyggelsehistorisk tidskrift, 68: 46-60

2014

-

Berglund-Lake, Håkan

Åtskillnad eller samhörighet: jag och naturen

2014

Download

Berglund-Lake, Håkan

Radical changes of familiar surroundings: Challenges from the new and the strange

2014

-

Berglund-Lake, Håkan

Rädda sig från intet

2013

-

Berglund-Lake, Håkan

En fenomenologisk kuluranalys: Jonas Frykman, Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift

2013

Download

Berglund-Lake, Håkan

Fläsklådan och Kärringträtan: Platsnamn och hemmahörande
Hembygden i Medelpad och Ångermanland

2013

-


Page Editor: Jonas Vågström

Print page