Hans Ek

Postgraduate student at Department of Social Work

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ek, Hans
Isaksson, Joakim
Eriksson, Rikard

Professioner, makt och samverkan mellan myndigheter: Socialtjänstens, skolans och BUP:s arbete med ungdomar som inte går till skolan
Socialvetenskaplig tidskrift, 24(1): 59-77

2017

-

Eriksson, Rikard
Ek, Hans

Psykiatrisering som kulturmönster: Ett utkast till sociokulturella studier av psykisk hälsa
TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID, 14(1)

2017

-

Ek, Hans
Eriksson, Rikard

Diagnos- och behandlingskarriärer inom barn- och ungdomspsykiatrin – en studie av 20 ungdomar som inte går till skolan
Socialmedicinsk Tidskrift

2016

-

Ek, Hans
Eriksson, Rikard
Schnelzer, Linda

Stödjande samtal som psykologisk behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP): En intervjustudie av hur kuratorer inom specialistsjukvård använder strukturerat samtal i arbetet med patienter och anhöriga
TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID, 12(3)

2015

-

Ek, Hans
Eriksson, Rikard

Psychological Factors Behind Truancy, School Phobia, and School Refusal: A Literature Study
Child & Family Behavior Therapy

2013

-

Carlsson, Jan
Ek, Hans
Jacobsson, Peter; et al.

Att bedöma kognitiva psykoterapeuters kompetens, hur göra man?: Jämförelse av två skattningsskalor
Sokraten Medlemstidning

2008

-