Hans Örtegren

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9

2015

Download

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Synen på frihet i bildundervisning: bildkommunikation, intertextuell undervisning och digital bild
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

2015

Download

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Kunskapsorientering i bildämnet 2003-2015

2015

Download

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Skön konst och/eller tillämpad konst: i bild och form och estetik och media med särskilt avseende på digital bild

2015

Download

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Education through digital art about art
International Journal of Education Through Art, 10(1): 41-54

2014

-

Marner, Anders
Erixon, Per-Olof
Elmfeldt, Johan; et al.

Efter orden

2014

-

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Digitala medier i ett bildperspektiv

2014

-

Erixon, Per-Olof
Elmfeldt, Johan
Alexandersson, Mikael; et al.

Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska: skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen: bild, musik och svenska under påverkan.
Resultatdialog 2013: 72-81

2013

Download

Erixon, Per-Olof
Elmfeldt, Johan
Alexandersson, Mikael; et al.

Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska. Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen: bild, musik och svenska under påverkan.
Resultatdialog 2013: 72-81

2013

Download

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Bokrecension av Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel, Leijon, Marie (red.) (2013). Medierat lärande och pedagogisk mångfald. Lund: Studentlitteratur.
Pedagogisk forskning i Sverige

2013

Download