Helene Ärlestig

Senior lecturer (associate professor) at Department of Political Science
Assistant Head of Department Head of Unit
Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ärlestig, Helene

European Perspectives - Developing Successful and Effective School Leadership

2016

-

Törnsén, Monika
Ärlestig, Helene

Barns och elevers rätt till lärande och utveckling

2016

-

Ärlestig, Helene
Johansson, Olof
Nihlfors, Elisabet

Swedish School Leadership Research: An Important but Neglected Area

2016

-

Ärlestig, Helene
Day, Christopher
Johansson, Olof

A Decade of Research on School Principals: Cases from 24 Countries

2016

-

Törnsén, Monika
Ärlestig, Helene

Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef

2014

-

Ärlestig, Helene

Rektor och lärares yrkesprofessionalism

2014

-

Ärlestig, Helene
Törnsén, Monika

Den svenska förskolechefen och rektorn

2014

-

Ärlestig, Helene

Educational leadership: to champion improvement for all students
International Journal of Educational Management, 28(7): 782-784

2014

-

Ärlestig, Helene

Systematiskt kvalitetsarbete: ett gemensam ansvar för rektor, huvudmannen och skolinspektionen

2014

-

Norberg, Katarina
Ärlestig, Helene
Angelle, Pamela S

Global conversations about social justice: The Swedish-US example
Management in Education, 28(3): 101-105

2014

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page