Helene Ärlestig

Senior lecturer (associate professor) at Centre for Principal Development
Head of Unit

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ärlestig, Helene

European Perspectives - Developing Successful and Effective School Leadership

2016

-

Törnsén, Monika
Ärlestig, Helene

Barns och elevers rätt till lärande och utveckling

2016

-

Ärlestig, Helene
Johansson, Olof
Nihlfors, Elisabet

Swedish School Leadership Research: An Important but Neglected Area

2016

-

Ärlestig, Helene
Day, Christopher
Johansson, Olof

A Decade of Research on School Principals: Cases from 24 Countries

2016

-

Törnsén, Monika
Ärlestig, Helene

Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef

2014

-

Ärlestig, Helene

Rektor och lärares yrkesprofessionalism

2014

-

Ärlestig, Helene
Törnsén, Monika

Den svenska förskolechefen och rektorn

2014

-

Ärlestig, Helene

Educational leadership: to champion improvement for all students
International Journal of Educational Management, 28(7): 782-784

2014

-

Ärlestig, Helene

Systematiskt kvalitetsarbete: ett gemensam ansvar för rektor, huvudmannen och skolinspektionen

2014

-

Norberg, Katarina
Ärlestig, Helene
Angelle, Pamela S

Global conversations about social justice: The Swedish-US example
Management in Education, 28(3): 101-105

2014

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page