Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Lindmark, Daniel

History Beyond Borders: The International History Textbook Revision, 1919-2009

10/12/2009

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Åström Elmersjö, Henrik

Negotiating Norden: Nordic Historians Revising History Textbooks, 1920–1970

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

2017

Download

Åström Elmersjö, Henrik

An early attempt to approach rival histories: epistemological impediments to transnational history teaching — a Scandinavian example

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

Introduction: Epistemology of Rival Histories

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En historia att lära av?: Svensk statlig förhandsgranskning av läromedel i historia
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, 17(2)

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Establishing an ideologically coherent history: Swedish social-democratic historical culture, 1881–1900
Scandinavian Journal of History, 42(2): 193-218

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan
Scandia, 83(1): 10-42

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Negotiating the Nation in History: The Swedish State Approval Scheme for Textbooks and Teaching Aids from 1945 to 1983
Journal of Educational Media, Memory and Society, 8(2): 16-35

2016

-

Sjögren, David
Åström Elmersjö, Henrik

Notes from the Editors
Nordic Journal of Educational History, 2(2): 1-2

2015

Download


Page Editor: Kathrine Flyborg

Print page