Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Rosqvist, Helena

Förskolechef: En intervjustudie om hur sex förskolechefer upplever sin roll som pedagogisk ledare och chef

2015

Download


Page Editor: Luis Cobian

Print page