Helen Strömberg

Senior lecturer (associate professor) at Department of Nursing

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Strömberg, Helén

Makt, sjukvård och diskriminering

2017

-

Strömberg, Helén

Genus, ekonomi och teknik i sjukvården

2017

-

Strömberg, Helén
Eriksson, Henrik

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

2017

-

Andersson-Skog, Lena
Strömberg, Helén

Från en öm hand till kall elektronik?: Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet

2012

Download

Strömberg, Helén

Färdtjänst i glesa bygder

2011

Download

Strömberg, Helén
Wennberg, Lena

Ifrågasatta RUT-tjänster

2011

-

Strömberg, Helén
Eriksson, Henrik

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

2010

-

Strömberg, Helén

Makt, sjukvård och diskriminering

2010

-

Strömberg, Helén

Genus och teknik i sjukvården

2010

-

Strömberg, Helén

Genus och teknik i sjukvården

2006

-