Helen Strömberg

Senior lecturer (associate professor) at Department of Geography and Economic History
Assistant Head of Department
Economic History

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Strömberg, Helén

Makt, sjukvård och diskriminering

2017

-

Strömberg, Helén

Genus, ekonomi och teknik i sjukvården

2017

-

Strömberg, Helén
Eriksson, Henrik

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

2017

-

Andersson-Skog, Lena
Strömberg, Helén

Från en öm hand till kall elektronik?: Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet

2012

Download

Strömberg, Helén

Färdtjänst i glesa bygder

2011

Download

Strömberg, Helén
Wennberg, Lena

Ifrågasatta RUT-tjänster

2011

-

Strömberg, Helén
Eriksson, Henrik

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

2010

-

Strömberg, Helén

Makt, sjukvård och diskriminering

2010

-

Strömberg, Helén

Genus och teknik i sjukvården

2010

-

Strömberg, Helén

Genus och teknik i sjukvården

2006

-


Page Editor: Fredrik Gärling

Print page