Ingrid Sundman Eriksson

Psychiatry

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Sundman Eriksson, Ingrid

Har psykodynamisk psykoterapi någon plats i psykosvården idag?: Riktlinjer och evidens för behandling av psykos/schizofreni

2013

Download