Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Eriksson, Ingela
Henriksson, Widar

Kunskapsprövningar i klassrummet: att bedöma elever

2012

-

Eriksson, Ingela
Henriksson, Widar

Kunskap, intresse och studieframgång: en litteraturgranskning

2009

-

Palm, Torulf
Bergqvist, Ewa
Eriksson, Ingela; et al.

En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion

2004

-


Page Editor: Luis Cobian

Print page