Ingrid Svensson

Head of Division at International Office

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Svensson, Ingrid
Lundholm, Emma
De Luna, Xavier; et al.

Family Life Course and the Timing of Women's Retirement: a Sequence Analysis Approach
Population, Space and Place, 21(8): 856-871

2015

Download

Svensson, Ingrid

Pedagogisk meritering: navelskåderi eller tillfälle för gemensam reflektion kring undervisning och lärande?
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 58-60

2015

-

Isaksson, Cristine
Lindkvist, Marie
Svensson, Ingrid

När två blir ett: en lyckosam integrering av kurser i kvalitativ och kvantitativ metod i ett unikt samarbete mellan Statisktiska institutionen och institutionen för Socialt arbete
Undervisning på tvären: 77-92

2010

-

Svensson, Ingrid
Sjöstedt-de Luna, Sara

Asymptotic properties of a stochastic EM algorithm for mixtures with censored data
Journal of Statistical Planning and Inference, 140(1): 111-127

2010

-

Lundberg, Anna
Svensson, Ingrid

Restored to Society - The Recovering of Mentally Ill Patients in the Northern Parts of Sweden 1893-1902

2009

-

Svensson, Ingrid
de Luna, Sara

Asymptotic properties of a stochastic EM algorithm for mixtures with censored data

2007

-

Svensson, Ingrid
de Luna, Sara

A stochastic EM algorithm to estimate wood fibre length distributions from censored data
Bulletin of the International Statistical Institute, 56th session

2007

-

Svensson, Ingrid
Sjöstedt-de Luna, Sara
Mörling, Tommy; et al.

Adjusting for fibre length-biased sampling probability using increment cores from standing trees
Holzforschung, 61(1): 101-103

2007

-

Svensson, Ingrid

Estimation of wood fibre length distributions from censored mixture data

2007

Download

Hagelberg, Madeleine
Lundberg, Lina
Rosendahl, Marcus; et al.

När avsikten är att ge insikt om framtidsutsikterna
Utsikter, insikter, avsikter: 119-120

2007

-


Page Editor: Ejvår Falck

Print page