Irina Mancheva

Postgraduate student at Department of Political Science
Equal Opportunities Representative

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese
Miljand, Matilda; et al.

Tio års erfarenheter med LONA — lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv

2017

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page