Jarl Backman

Professor emeritus at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ahl, Astrid
Backman, Jarl

An Evaluation of the Role of Resource Persons in a Venture to Increase IT Access for Disabled Pupils
ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication, Honolulu, Hawai USA, June 27; 2003

2003

-

Ahl, Astrid
Backman, Jarl

Resurspersoner i särskild satsning på IT för elever med funktionshinder: En utvärdering

2002

-

Backman, Jarl

Är den nya bibelöversättningen mera "begriplig"?

1988

-

Backman, Jarl

Understrykningar som dubbelprocessande vid textläsning

1988

-

Backman, Jarl

Textförståelse och tidigare kunskaper

1988

-

Backman, Jarl

Makrostrategier och mätningar av textförståelse

1988

-

Backman, Jarl

Läsförståelse som funktion av subjektivt inducerade variationer i läshastighet

1985

-

Backman, Jarl

Initial och reproduktiv förståelse vid läsning av brukstexter

1984

-

Allergren, Björn
Backman, Jarl
Klingvall, Mats; et al.

Studiehandbok

1981

-

Backman, Jarl

Utformning av vetenskapliga rapporter

1981

-


Page Editor: Linda Johnson

Print page