Jörgen Lundälv

Surgery

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lundälv, Jörgen

Biljakter och dödliga skador i Sverige: en retrospektiv studie av konsekvenser av biljaktsrelaterade krascher
Socialmedicinsk Tidskrift, 93(2): 166-176

2016

-

Lundälv, Jörgen

Vilda biljakter, viljor och skador: en nationell studie om medierapporterade polisrelaterade biljakter, Nollvisionen och skadeinnehåll i svenska medier

2016

Download

Lundälv, Jörgen
Törnbom, Marie
Larsson, Per-Olof; et al.

Awareness and the Arguments for and against the International Classification of Functioning, Disability and Health among Representatives of Disability Organisations
International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(3): 3293-3300

2015

Download

Lundälv, Jörgen

Blogga tryggt: nya medier i tjänsten

2014

-

Lundälv, Jörgen
Sjöström, Lars Olov

Long-Term Consequences of Drunk Driving Accidents in Sweden: An Exploratory Study on the Lived Experiences of Survivors, Their Family Members and Friends
Australian Journal of Rehabilitation Counselling, 20(2): 114-119

2014

-

Lundälv, Jörgen
Larsson, Per-Olof
Törnbom, Marie; et al.

The ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) - A Swiss army knife? Accessibility and disability in a Scandinavian disability magazine (SDM) - A quantitative content analysis
Health Policy, 108(1): 67-75

2012

-

Lundälv, Jörgen
Björnstig, Ulf
Krafft, Maria; et al.

Hög tid införa »eCall«-system för snabbare hjälp till trafikskadade
Läkartidningen, 108(15): 871-

2011

-

Lundälv, Jörgen

Kraftlöst nytt ambulansdirektiv [Powerless new ambulance directive]
Läkartidningen, 106(35): 2154-

2009

-

Lundälv, Jörgen

Stöd efter krasch

2009

-

Lundälv, Jörgen

Ambulansolyckor vid ett svensk försäkringsbolag
Scandinavian Update Magazine

2009

-