Jan Albertsson

Environmental analyst at Umeå Marine Sciences Centre (UMF)
Assistant Director

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Albertsson, Jan

Uppföljning av naturtypen 1140 blottade ler- och sandbottnar i Bottenviken och Södra Östersjön: En pilotstudie

2016

-

Holopainen, Reetta
Lehtiniemi, Maiju
Meier, H. E. Markus; et al.

Impacts of changing climate on the non-indigenous invertebrates in the northern Baltic Sea by end of the twenty-first century
Biological Invasions, 18(10): 3015-3032

2016

Download

Albertsson, Jan

Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken: En utvärdering av pågående undersökningar och underlag för vidareutveckling

2014

-

Albertsson, Jan

Miljöövervakning i Gaviksfjärden, Västernorrlands län: sammanställning och resultatanalys

2014

-

Moksnes, Per-Olav
Albertsson, Jan
Elfwing, Tina; et al.

Sammanvägd bedömning av miljötillståndet i Havet

2013

-

Wikner, Johan
Karlsson, Chatarina
Andersson, Agneta; et al.

Pelagial biologi: plankton

2012

-

Wikner, Johan
Andersson, Agneta
Karlsson, Chatarina; et al.

Pelagial biologi: plankton

2011

-

Albertsson, Jan

Biologisk inventering av havsbottnar kring Örefjärden, Snöan och Bonden: Marinbiologisk inventering och naturvärdesbedömning av planerat marint naturreservat

2009

-

Albertsson, Jan

Undervattensvegetation i Holmöarnas naturreservat: Inventeringar och miljöövervakningar genomförda under åren 1997, 2004 och 2007

2008

-

Andersson, Agneta
Samuelsson, Kristina
Haecky, Pia; et al.

Changes in the pelagic microbial food web due to artificial eutrophication
Aquatic Ecology, 40(3): 299-313

2006

-


Page Editor: Berith Andersson

Print page