Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Wide, Jessika

Politiskt deltagande i stadsregioner. Är kontexten könsneutral?
Statsvetenskaplig Tidskrift, 119(3): 521-498

2017

-

Wide, Jessika
Feltenius, David

En ren affärsangelägenhet?: Pensionärsorganisationerna i den marknadiserade äldreomsorgen

2016

Download

Feltenius, David
Wide, Jessika

Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet?: Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg
Statsvetenskaplig Tidskrift, 117(4): 95-123

2015

Download

Wide, Jessika

Partitypologier

2015

-

Wide, Jessika

Social representativitet i den lokala demokratin: Partierna som politikens grindvakter?

2015

-

Wide, Jessika

Kvinnorepresentationen i Norges kommuner: vad förklarar den rumsliga variationen?
Tidsskrift for samfunnsforskning, 53(3): 317-347

2012

-

Wide, Jessika

Women’s Political Representation around the Globe 1950-2005

2012

-

Wide, Jessika

Jämställdhet och politiskt deltagande i svenska stadsregioner

2012

-

Wide, Jessika

Women in Municipal Politics in Sweden: What Explains the Spatial Variation?

2011

-

Wide, Jessika

Kvinnors vertikala marginalisering i kommunalpolitiken i den svenska kommunerna

2011

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page