Jenny Fossen

Administrator, department (absence) at Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Administrator Directory Co-ordinator International Contact Person

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Jenny
Holmlund, Sanna

Fullständig kontroll på varenda krona: En kvalitativ studie av fyra svenska insamlingsorganisationer och deras uppfattningar om internkontroll

2009

Download


Page Editor: Andrei Chabes

Print page