Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Sundqvist, Johanna

Forced repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children: towards an interagency model

2017

-

Sundqvist, Johanna
Ghazinour, Mehdi
Padyab, Mojgan

Coping with Stress in the Forced Repatriation of Unaccompanied Asylum-Seeking Refugee Children among Swedish Police Officers and Social Workers
Psychology, 8(1): 97-118

2017

-

Sundqvist, Johanna
Kenneth, Ögren
Padyab, Mojgan; et al.

Collaboration patterns among Swedish professionals in the repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children: an explorative study
European Journal of Social Work, 19(6): 901-916

2016

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

En resa med tvång: erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarn

2015

Download

Sundqvist, Johanna
Hansson, Jonas
Ghazinour, Mehdi; et al.

Unaccompanied Asylum-Seeking Refugee Children's Forced Repatriation: Social Workers' and Police Officers' Health and Job Characteristics
Global Journal of Health Science, 7(6): 215-225

2015

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Ensamkommande flyktingbarns återvändande: om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar

2014

Download

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv

2014

Download


Page Editor: Jenny Nordhall

Print page