Johanna Olsson

University lecturer at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Per
Olsson, Johanna
From, Jörgen

Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen

2016

-

Widding, Ulrika
Olsson, Johanna

Ett föräldrastöd grundat i barnkonventionen?: En analys av hur föräldrastödsmaterial förhåller sig till olika dimensioner av barnkonventionen
Barn

2014

-

Andersson, Per
Olsson, Johanna
Byholm, Maria

KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)

2014

-

Widding, Ulrika
Olsson, Johanna

Familjepeppen - en familjestödssatsning i Umeåregionen: Forskningsrapport Maj 2013

2013

-

Adenling, Elinor
Olsson, Johanna

Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning: Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
Högre Utbildning, 1(2): 77-87

2011

Download

Adenling, Elinor
Olsson, Johanna

Att mötas utan att mötas: Portfolios som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning
Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter: 11-28

2010

-

Olsson, Johanna
Widding, Ulrika

Barnets rättigheter – Högskolans skyldighet: Barnkonventionen i olika utbildningskontexter
Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter: 129-146

2010

-


Page Editor: Linda Johnson

Print page