Johanna Olsson

University lecturer at Department of Political Science
Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Per
Olsson, Johanna
From, Jörgen

Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen

2016

-

Widding, Ulrika
Olsson, Johanna

Ett föräldrastöd grundat i barnkonventionen?: En analys av hur föräldrastödsmaterial förhåller sig till olika dimensioner av barnkonventionen
Barn

2014

-

Andersson, Per
Olsson, Johanna
Byholm, Maria

KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)

2014

-

Widding, Ulrika
Olsson, Johanna

Familjepeppen - en familjestödssatsning i Umeåregionen: Forskningsrapport Maj 2013

2013

-

Adenling, Elinor
Olsson, Johanna

Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning: Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
Högre Utbildning, 1(2): 77-87

2011

Download

Adenling, Elinor
Olsson, Johanna

Att mötas utan att mötas: Portfolios som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning
Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter: 11-28

2010

-

Olsson, Johanna
Widding, Ulrika

Barnets rättigheter – Högskolans skyldighet: Barnkonventionen i olika utbildningskontexter
Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter: 129-146

2010

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page