Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Björk, Johannes

Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv
Paletten

2016

-

Björk, Johannes
Fletcher, Alex
Gush, Rose-Anne

AND: PHENOMENOLOGY OF THE END
Philosophy of Photography, 7(1-2): 171-175

2016

-

Björk, Johannes

I väntan på nya namn
Glänta

2014

-

Björk, Johannes

Magnus Nilsson: Literature and Class. Aesthetical and Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature
Tidskrift för litteraturvetenskap, 44(3-4): 147-150

2014

-

Björk, Johannes

Bokbindaren P. J. Öbers estetiska erfarenheter och dess produktiva inaktivitet

2014

-

Björk, Johannes

Dispositivets historia
Tidskrift för litteraturvetenskap, 43(3-4): 156-159

2013

-

Björk, Johannes

Tiden är allt: om estetisk autonomi under reell subsumtion
Paletten, 284(2): 54-57

2011

-

Björk, Johannes

Med rätten att döda
Arena

2011

-

Björk, Johannes

Biblioteks- och kulturpolitisk debatt i svensk press 2006-2007
Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 11(1): 27-54

2008

-


Page Editor: Jonas Vågström

Print page