Johan Hansson

Fire Safety Representative
History History of Education

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Lantto, Patrik

Educational democratization and "ethnification" in Swedish Sápmi - 1942 to the present

12/11/2014

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hansson, Johan

Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola

2016

-

Hansson, Johan

Samernas folkhögskola och de samiska språken 1942–1990
Nordic Journal of Educational History, 3(1): 95-119

2016

-

Hansson, Johan

Educational Activities at the Sami Folk High School 1942-1982
Creative Education, 6(9): 880-897

2015

-

Hansson, Johan

The Sami Folk High School: Teaching and Maintaining Sami History and Sami Cultural Heritage

2013

-

Hansson, Johan

Träffsäkerhet är inte allt: när svenska armén väljer revolver
Krutkorn

2013

-

Hansson, Johan

De svensk-norska försöken med en ny revolver år 1877
Varia: Svenska vapenhistoriska sällskapets tidskrift

2012

Download

Hansson, Johan

Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

2010

Download

Hansson, Johan

Etisk granskning

2007

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page