Jonas Höög

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Norlund, Sofia
Reuterwall, Christina
Höög, Jonas; et al.

Work situation and self-perceived economic situation as predictors of change in burnout - a prospective general population-based cohort study
BMC Public Health, 15

2015

Download

Höög, Jonas
Johansson, Olof

Att bygga skolans processer: struktur, kultur, ledarskap

2014

-

Höög, Jonas

Rektorer som integrerar skolans struktur och kultur blir framgångsrika

2014

-

Höög, Jonas

Epilog: skolans dimensioner, rektors ledarskap och skolans framgång

2014

-

Höög, Jonas

Är skolan en organisation: vad säger svensk utbildningsforskning

2014

-

Höög, Jonas

Elevhälsan i skolan: teman med variationer

2014

-

Höög, Jonas

Över- och underpresterande kommuner: vad skiljer dem åt?

2014

-

Höög, Jonas
Johansson, Olof

Framgångsrika skolor: mer om kultur, struktur, ledarskap

2014

-

Höög, Jonas

Elevhälsans dilemman: struktur, kultur, politik, individ

2013

-

Höög, Jonas
Johansson, Olof

Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor?

2012

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page