Josefina Mäki

Department of Media

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Josefina

En enda röra?: Låneströmmar mellan Umeåregionens bibliotek

2011

Download

Larsson, Josefina

Före och efter Fukushimaolyckan: Svenska dagstidningars rapportering om kärnkraft

2011

Download


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page