Joakim Lindgren

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindgren, Joakim
Rönnberg, Linda

The emotional politics of quality assurance reform: shifting affective atmospheres in Swedish higher education policy
Higher Education Policy

2017

-

Lindgren, Joakim
Rönnberg, Linda

Knowing inspectors’ knowledge: forms and transformations

2017

-

Lindgren, Joakim
Fahlén, Josef
Ferry, Magnus

Aktivitetskort på nätet: En studie av förändrade rutiner för verksamhetsrapportering och dess konsekvenser för kommunal styrning av föreningsverksamhet

2016

Download

Ferry, Magnus
Fahlén, Josef
Lindgren, Joakim

Aktivitetskort på nätet: barn och ungdomars deltagande i föreningsledda idrottsaktiviteter

2016

Download

Hult, Agneta
Lindgren, Joakim

Med lagen som rättesnöre: kunskapsformer i lärares arbete mot kränkande behandling
Utbildning och Demokrati, 25(1): 73-93

2016

Download

Lindgren, Joakim

Diaspora biographies balancing ideology and utopia: on future orientations of immigrant youth in a segregated Sweden: preamble: optics, young people’s life trajectories and the school crisis

2016

Download

Lindgren, Joakim

Skolinspektörers synliga och osynliga kartor

2016

-

Fahlén, Josef
Joakim, Joakim
Ferry, Magnus; et al.

Aktivitetskort på nätet: en studie av förändrade rutiner för verksamhetsrapportering och dess konsekvenser för föreningslivet

2016

Download

Lindgren, Joakim
Rönnberg, Linda

The emotional politics of policy processes: governing in and by quality evaluation reforms in Swedish higher education

2015

-

Lindgren, Joakim

Learning, coping, adjusting: making school inspections work in Swedish schools
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1(3): 44-54

2015

Download


Page Editor: Luis Cobian

Print page