Dan Johansson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Informatics

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Karl
Rondeau, Eric
Kor, Ah-Lian; et al.

Sustainable Mobile Computing and Communications

2017

-

Johansson, Dan
Lassinantti, Josefin
Wiberg, Mikael

Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes: concept and Design
Mobile Web and Intelligent Information Systems: 149-160

2015

-

Johansson, Dan
Lassinantti, Josefin
Wiberg, Mikael

Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes: Transforming Citizen Involvement
Proceedings of the 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015): 58-67

2015

-

Johansson, Dan
Bränberg, Agneta

Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ettprogram. Tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen.
Undervisning på tvären: 93-104

2009

-


Page Editor: Tina Lundmark

Print page