Jörgen Ivarsson

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ivarsson, Jörgen

Kollegial observation av nätbaserad undervisning.: En fallstudie om reflektion och lärande hos lärare i högre utbildning.

2013

Download

Ivarsson, Jörgen

Kritiska vänner online: Kollegial observation av nätbaserade kurser inom högre utbildning
Gränslöst lärande: 133-134

2012

-

Sjöström, Hans-Erik
Idberger, Karl
Ivarsson, Jörgen

Supporting Course Redesign: Strategies for Change
ONLINE EDUCA BERLIN

2012

-

Ivarsson, Jörgen
Fjellström, Mona

Utvärdering av Podcast Producer ur ett lärandeperspektiv
Kvalitetskonferensen 2009: 49-

2009

-

Ivarsson, Jörgen

Podcasting i högre utbildning
Utsikter, insikter, avsikter: 155-165

2007

-

Ivarsson, Jörgen

Direktuppspelande video från Umeå kommuns webbplats: En undersökning om Umeå kommuns förutsättningar att sända direktuppspelande video över Internet från en mobil studio

2005

Download


Page Editor: Lina Holm

Print page