Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hansson, Jonas
Hurtig, Anna-Karin
Lauritz, Lars-Erik; et al.

Swedish Police Officers' Job Strain, Work-Related Social Support and General Mental Health
Journal of Police and Criminal Psychology, 32(2): 128-137

2017

-

Hansson, Jonas
Ghazinour, Mehdi
Padyab, Mojgan

The Swedish Police Service's deportations of unaccompanied, asylum-seeking refugee children: The role of coping and general mental health
Cogent Psychology, 4(1)

2017

-

Hansson, Jonas

Mind the blues: Swedish police officers' mental health and forced deportation of unaccompanied refugee children

2017

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

En resa med tvång: erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarn

2015

Download

Sundqvist, Johanna
Hansson, Jonas
Ghazinour, Mehdi; et al.

Unaccompanied Asylum-Seeking Refugee Children's Forced Repatriation: Social Workers' and Police Officers' Health and Job Characteristics
Global Journal of Health Science, 7(6): 215-225

2015

-

Hansson, Jonas

Traditions in Basic Police Training Programs: An Interview Study among Swedish Police Students

2015

-

Hansson, Jonas
Ghazinour, Mehdi
Wimelius, Malin

Police officers' use of discretion in forced repatriations of unaccompanied, asylum-seeking refugee children: balancing efficiency and dignity
International Journal of Social Work and Human Services Practice, 3(3): 101-108

2015

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv

2014

Download

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Ensamkommande flyktingbarns återvändande: om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar

2014

Download

Lauritz, Lars Erik
Hansson, Jonas

Lära är livet: Att vara polis i en föränderlig värld

2013

-


Page Editor: Jenny Nordhall

Print page