Jonas Vågström

Communication officer at Department of Culture and Media Studies
Directory Co-ordinator Web Master

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Vågström, Jonas

Män, kvinnor och levande döda.: En kvalitativ analys av tv-serien The Walking Dead

2013

Download


Page Editor: Jonas Vågström

Print page