Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ågren, Karin
Giles, Barbara
Lindkvist, Marie

Akademiska bedömningsuppdrag - ännu en jämställdhetsfälla?: Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag

2012

Download

Bergenheim, Åsa
Ågren, Karin

Forskarhandledares Robusta Råd

2008

-

Burman, Monica
Ågren, Karin

Integration av genusperspektiv i grundutbildningen: en modell för kompetensutveckling av lärare
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: 307-316

2006

-

Bergenheim, Åsa
Ågren, Karin

Is it possible to develop supervisors?
Quality in Postgraduate Research

2004

-

Ågren, Karin

Forskarhandledarutbildningsprogram vid Umeå universitet
Den första nordiska forskarhandledarkonferensen 13-15 maj 2003 i Umeå: 91-95

2004

-

Bergenheim, Åsa
Ågren, Karin

Den första nordiska forskarhandledarkonferensen 13-15 maj 2003 i Umeå: konferensrapport

2004

-

Burman, Monica
Svensson, Eva-Maria
Ågren, Karin

Kunskapsbildning inom juristutbildningen: exemplet könsrelaterad kunskap
Retfærd, 101(2): 20-38

2003

-

Ågren, Karin

Genus- och jämställdhet i juristutbildningen - det goda exemplet?
Utvecklingskonferensen för högre utbildning, 2003, Proceedings: 218-226

2003

-

Ågren, Karin
Alm, Gunilla

Strategies of gender equality in higher education: Successes and dangers
Integration of Gender Perspectives in Law Education – Challenges, Experiences and Recommendations

2002

-

Ågren, Karin

Improving quality in Postgraduate Study: The First Phase in a Swedish University Project
Quality in Postgraduate Research: Integrating perspectives

2002

-


Page Editor: Björn Andersson

Print page