Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Ottander, Christina

PARRISE - Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education (FP7-Science in Society)

10/01/2014

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ottander, Katarina
Christenson, Nina

Naturvetenskapens roller i SNI

2016

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Planera för undervisning genom SNI

2016

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI

2016

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Undervisning utifrån samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

2016

-

Ottander, Katarina

From 'what' to 'how': researching students' meaning-making in sustainablity dilemmas

2016

-

Ottander, Katarina
Ottander, Christina

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - en tillbakablick

2016

-

Popov, Oleg
Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Focus of socio-scientific issues in science teachers’ professional competence development in Sweden

2016

-

Christenson, Nina
Ottander, Katarina

En elevs skriftliga redovisning

2016

-

Ottander, Katarina
Christenson, Nina

Exempel på elevdiskussion

2016

-

Christenson, Nina
Ottander, Katarina

Redovisning och bedömning

2016

-


Page Editor: Carl Larsson

Print page