Katarina Konradsson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Odontology
Dental Hygiene

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Berglund, Anders
Konradsson, Katarina

Biverkningar av dentala implantat i titan och zirkoniumdioxid: en systematisk översikt av vetenskapliga studier

2014

Download

Wahlin, Ylva Britt
Konradsson, Katarina

Antibiotikaprofylax är sällan indicerat i tandhygienistens arbete
Tandhygienisttidningen, 30(5): 16-18

2010

-

Franz, Alexander
Konradsson, Katarina
König, Franz; et al.

Cytotoxicity of a calcium aluminate cement in comparison with other dental cements and resin-based materials.
Acta Odontologica Scandinavica, 64(1): 1-8

2006

-

Konradsson, Katarina
Claesson, Rolf
van Dijken, Jan

Mutans streptococci and lactobacilli in plaque on a leucite-reinforced dental ceramic and on a calcium aluminate cement.
Clinical Oral Investigations, 10(3): 175-180

2006

-


Page Editor: Sari Korva

Print page