Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Meister, Kadri
Tornevi, Andreas
Forsberg, Bertil

Sambandet mellan luftföroreningshalter och akuta vårdkontakter för luftvägssjukdomar som hälsoindikator för luftkvalitet

2016

Download

Modig, Lars
Meister, Kadri
Strömgren, Magnus; et al.

Betydelsen av förändring i befolkningens geografiska utbredning över tid för resultaten i en hälsokonsekvensbedömning för ett större vägprojekt: Slutrapport

2015

Download

Carlsen, Hanne Krage
Gislason, T
Forsberg, Bertil; et al.

Emergency Hospital Visits in Association with Volcanic Ash, Dust Storms and Other Sources of Ambient Particles: A Time-Series Study in Reykjavik, Iceland
International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(4): 4047-4059

2015

Download

Meister, Kadri
Eriksson, Marie

Vem är statistiker? Vad arbetar en statistiker med?
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 67-67

2015

-

Carlsen, Hanne Krage
Forsberg, Bertil
Meister, Kadri; et al.

Ozone is associated with cardiopulmonary and stroke emergency hospital visits in Reykjavik, Iceland 2003--2009
Environmental health, 12(1): 28-

2013

Download

Pascal, M
Corso, M
Chanel, O; et al.

Assessing the public health impacts of urban air pollution in 25 European cities: Results of the Aphekom project
Science of the Total Environment, 449: 390-400

2013

-

Meister, Kadri
Forsberg, Bertil

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2008: projektrapport till Naturvårdsverket, hälsorelaterad miljöövervakning avtal 2150901

2012

Download

Pettersson-Strömbäck, Anita
Meister, Kadri
Mossberg Sonnek, Karin

Hur individen uppfattar negativaeffekter av klimatförändringarna: Resultat från en enkätstudie

2012

-

Meister, Kadri
Johansson, Christer
Forsberg, Bertil

Estimated short-term effects of coarse particles on daily mortality in Stockholm, Sweden
Journal of Environmental Health Perspectives, 120: 431-436

2012

-

Rocklöv, Joacim
Forsberg, Bertil
Meister, Kadri

Winter mortality modifies the heat-mortality association the following summer
European Respiratory Journal, 33(2): 245-251

2009

-


Page Editor: Katarina Kempe

Print page