Karin Viklund

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Viklund, Karin

Environmental archaeology at MAL, research and methodological development

10/02/2012

Viklund, Karin

Farming in Hälsingland 400-500AD, expansion-regression

10/02/2012

Buckland, Philip

SEAD – Strategic Environmental Archaeology Database

01/12/2011

Viklund, Karin

The history of farming in Norrland

02/25/2007

Larsson, Thomas

Sami prehistory and early history in the western Barents region

02/21/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel
Viklund, Karin

Miljöarkeologisk analys av fem prover från Klockarbäcken, Raä 589, Umeå sn.: en del av projektet Västra länken

2015

Download

Wallin, Jan-Erik
Viklund, Karin
Östman, Sofi

Møre och Romsdal, Rauma kommun, Vågstrand, Norge: Miljöarkeologisk undersökning av ett boplatsområde med odlingslager

2014

Download

Viklund, Karin

Arkeobotanisk analys av 20 jordprover tagna vid grävningar för Västra länken (klockaråkern, Umedalen-Prästsjön), Umeå 2012

2013

-

Viklund, Karin

Arkeobotanisk analys av jordprover tagna vid grävningar i Ytterby sn, Kungälvs kommun, Bohuslän,  2012

2013

-

Viklund, Karin

Växtmaterial i jordprover från en stenåldersboplats. Karleby 63, Falköpings kommun, Västergötland.

2013

-

Viklund, Karin

Karleby Raä 63, Falköpings kn, Västergötland. Resultat av analys och bestämning av växtmaterial från floterade makroprover tagna i april och juli 2013

2013

-

Viklund, Karin

Arkeobotanisk analys av jordprover från Raä 1821:1, Tanum sn och kn, Bohuslän (MAL-nr 12-011)

2013

-

Viklund, Karin
Linderholm, Johan
Macphail, Richard I

Integrated Palaeoenvironmental Study: Micro- and Macrofossil Analysis and Geoarchaeology (soil chemistry, magnetic susceptibility and micromorphology).

2013

-

Viklund, Karin
Ahlqvist, Jenny

Makrofossilanalys av jordprover från Kvarnbacken, Vadstena sn, Östergötland.

2012

-

Viklund, Karin

Karleby 63, Falköpings kommun, Västergötland. Arkeobotanisk analys av floterade jordprover från en trattbägarboplats

2012

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page