Kenneth Ekström

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Ottander, Christina

Science in pre-school

10/02/2014

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Sandberg, Gunilla
Ekström, Kenneth
Hellblom-Thibblin, Tina; et al.

Educational practices and children's learning journeys from preschool to primary school

2017

-

Sundberg, Bodil
Areljung, Sofie
Due, Karin; et al.

Understanding preschool emergent science in a cultural historical context through Activity Theory
European Early Childhood Education Research Journal, 24(4): 567-580

2016

-

Ekström, Kenneth

Övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola som viktiga händelser för barn med olika förutsättningar och erfarenhete

2010

-

Ekström, Kenneth
Garpelin, Anders
Kallberg, Pernilla; et al.

How to organise transitions between units in preschool: does it matter
International Journal of Transitions in Childhood, 4(1): 4-12

2010

-

Ekström, Kenneth
Garpelin, Anders
Kallberg, Pernilla

Övergångar under förskoleåren: som kritiska händelser för barnet, föräldrarna och verksamheten - en forskningsöversikt
Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Journal of Research in Teacher Education, 15(1): 45-62

2008

-

Ekström, Kenneth

Förskolans pedagogiska praktik: Ett verksamhetsperspektiv

2007

Download

Ekström, Kenneth

Att förstå förskolan som ett verksamhetssystem - En självbiografisk resa i det teoretiska landskapet

2005

-

Ekström, Kenneth

Discourses in Swedish Preschool Education
RECONED-conferens,Oslo

2004

-

Ekström, Kennet

Förstå förskolan som ett verksamhetssystem.: En självbiografisk resa i det teoretiska landskapet
NaPa-konferens: Forskning med anknytning till lärarutbildningen och pedagogisk yrkesverksamhet - idag och i morgon

2004

-

Ekström, Kenneth

Distribution of Power and Identities in Swedish Preschools
European Conference on Educational Research, Hamburg

2003

-


Page Editor: Luis Cobian

Print page